Sài Gòn của tôi

Just another WordPress.com weblog

Posts Tagged ‘khoái khẩu’

Ăn nhậu

Posted by Gia Hu on September 16, 2008

Mời anh cạn hết chén này
Trăng vàng ở cuối ngọn tây ngậm buồn
Tiếng gà đã rộn trong thôn
Nửa đời phiêu lãng chỉ còn đêm nay.

Ăn nhậu như vầy mới đúng là dân sành điệu, đây là các món khoái khẩu của tui…

Mời anh cạn hết chén này


Trăng vàng ở cuối ngọn tây ngậm buồn


Tiếng gà đã rộn trong thôn


Nửa đời phiêu lãng chỉ còn đêm nay.

Posted in Ăn nhậu Sài Gòn | Tagged: , , | Leave a Comment »