Sài Gòn của tôi

Just another WordPress.com weblog

Sài Gòn của tôi

N� sinh

Nữ sinh

Đời cho ta…

tâm hồn lãng mạn.

Tuy đa tình…

nhưng tuyệt đối…

thủy chung.

One Response to “Sài Gòn của tôi”

  1. Crysis Rules said

    Tất bật hơn thua rồi cũng thế
    Thong dong tựu tại thế mà vui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: